WordPress-sivut

Verkkosivut ovat yritykselle lähes ehdoton työkalu asiakkaiden saavuttamiseen. Verkkosivuilla voit kätevästi mainostaa tuotteita ja palveluja, tiedottaa aukioloajoista, tai vaikkapa tarjota merkityksellistä sisältöä. Verkkosivut ovat myös yrityksesi digitaalinen käyntikortti, jolla luot yrityksestäsi ammattimaisen ja virallisen kuvan. WordPress on loistava ja monipuolinen ratkaisu verkkosivujen luomiseen ja hallintaan.

Miksi tarvitset verkkosivut?

Yrityksesi verkkosivut ovat usein ensimmäinen paikka, josta asiakkaasi etsii sinusta tietoa. Verkkosivut tarjoavat ensivaikutelman tuotteista ja palveluistasi asiakkaallesi sekä vastaa puolestasi asiakkaasi kysymyksiin. Verkkosivut toimivat tiedonlähteenä, jonka haluat pysyvän ajantasalla.

Yrityksesi kotisivujen kautta voit olla osana asiakkaasi ostopolkua chat-palvelun avulla: Voit vastata kysymyksiin ja auttaa asiakasta ostopäätöksessä tai voit antaa chat-botin vastata usein kysyttyihin kysymyksiin silloin kun sinä et ole paikalla.

Asiakkaasi tekee päätöksiä yrityksesi verkkosivuilla tarjottavan tiedon perusteella – miksi et siis tarjoaisi parasta asiakkaallesi myös verkossa.

Tämä sisältö on piilotettu evästeasetustesi mukaisesti. Hyväksy markkinoinnin evästeet nähdäksesi sisällön.

Miksi kannattaa valita WordPress?

WordPress on sisällönhallintajärjestelmänä helppokäyttöinen, kustannustehokas ja monipuolinen. Sillä voidaan ylläpitää yrityksen verkkosivuja, rakentaa verkkokauppa sekä hallita mobiililaitteilla käytettävien web-sovelluksien sisältöä. Me Frostigonilla olemme erikoistuneet WordPress-toteutuksiin.

Vaiheet WordPress-sivujen suunnittelussa

Onnistunut verkkosivujen toteutus alkaa hyvästä suunnitelmasta. Suunnittelun alussa teemme kartoituksen siitä mitä asioita sivustosi vaatii. Tämän aikana tutustumme paremmin sinuun ja yritykseesi, brändiin ja kohdeyleisöön. Tämä auttaa meitä pääsemään haluttuun tavoitteeseen ja nopeuttaa työprosessiamme. Tapaamista seuraa konseptointityöpaja, jossa määritellään kohderyhmät, käyttäjäpolut ja tavoitteet. Isompien toteutusten kohdalla voi olla useampiakin työpajoja, joissa on keskenään erilaiset painotukset.

Työpajat voidaan pitää joko etänä Google Meetin, Zoomin tai Teamsin kautta, tai voimme pitää ne yhdessä paikan päällä yrityksesi toimitiloissa, jolloin sinun tai tiimisi ei tarvitse siirtyä omalta toimistolta.

Konseptisuunnittelu

Kun olemme saaneet tarpeeksi tietoa ja dataa, siirrymme konseptisuunnittelun pariin. Tämän vaiheen aikana laadimme työtä varten perustan, jolle rakennamme käyttöliittymän, visuaalisen ilmeen, teknisen puolen sekä puitteet jatkokehitykselle. Peliteollisuuden puolella tätä vaihetta voisi verrata GDD:n laatimiseen.

Konseptisuunnittellun tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään miten sivustosi loppukäyttäjä – sivustollasi yleensä käyvä henkilö tai taho – etsii tietoa, miten he navigoivat sivuilla, mikä heitä kiinnostaa tai ei kiinnosta. Näin käyttäjä voidaan saattaa tehokkaammin hänen haluamansa tiedon pariin, mikä puolestaan tehostaa konversiota – kävijän muuttumista asiakkaaksi.

Käyttöliittymäsuunnittelu

Ennen verkkosivuston varsinaista teknistä toteutusta on tehtävä ensin käyttöliittymän suunnittelu. Käyttöliittymäsuunnittelulla tarkoitetaan sivuston tai sovelluksen rakenteellista visualisointia: sisällön esitysjärjestystä, nappien sijoittelua, sekä sivujen rakenteen laatimista. Tällä suunnittelutyöllä on merkittävä paino, mikäli sivujen konversiokyky halutaan maksimoida. Lisää ostoskoriin -napin paikka tuotesivulla voi ehkä tuntua pieneltä asialta, mutta se voi tosiasiassa olla ratkaiseva tekijä mikäli asiakas ei sitä löydä nopeasti.

Visuaalinen suunnitteluvaihe

Kun sivujen ns. luuranko on visualisoitu, on aika luoda sen päälle liha ja muut elementit. Tämän vaiheen aikana sivun rakenteen malli koristellaan sinun tai yrityksesi brändin väreillä, fonteilla, kuvioilla ja multimedialla. Näyttävä sivu ja sen tunnistettava ilme sekä oikein käytetyt värit tuovat asiakkaat luoksesi, auttavat ostoprosessin sujuvuudessa ja luovat brändistäsi positiivisen kuvan yleisöllesi.

Tekninen toteutusvaihe

Suunnittelutyö on tehty – on aika toteuttaa visio. Kun sivuston rakenne ja visuaalinen ilme on laadittu, seuraa tekninen toteutus jonka aikana rakennamme sivustostasi valmiin kokonaisuuden.

WordPress-pohjaisilla sivuilla hyödynnämme niitä teknologioita jotka parhaiten soveltuvat haluttuun tavoitteeseen, ja jotka ovat tavoitteen kannalta järkeviä. Otamme huomioon teknologioiden valinnassa huomioon niiden kestävyyden ja merkityksen tulevaisuudessa. Suosimiimme teknologioihin muun muassa:

  • React, Vue.js (Headless- verkko- ja mobiilisovellukset)
  • WooCommerce (Verkkokaupat)
 

Ylläpito- ja pienkehitys on verkkosivujen toteutuksen jälkeinen työvaihe. Verkkosivut eivät koskaan ole valmiita, vaan niitä täytyy jatkuvasti kehittää eteenpäin esimerkiksi hakukoneoptimoinnin ja tietoturvapäivitysten muodossa. Elinikä verkkosivuilla on 2-5 vuotta, riippuen toteutustavasta ja sivujen käyttötarkoituksesta. Tästä syystä kannattaakin valita sellainen palveluntarjoaja kenen kanssa on valmis tekemään jatkossakin.

Suunnitellaan sivustosi yhdessä - varaa aika