Kattava markkinointisanasto – Yleisimmät markkinoinnin termit

.

Tähän sanastoon on avattu yleisimpiä markkinoinnin termejä. Monet näistä lyhenteistä saattavat kuulostaa tutuilta ja niitä on voinut tulla useinkin vastaan, mutta sinulla ei ole tietoa siitä, mitä ne tarkoittavat. Tässäpä siis kattava markkinointisanasto, josta löydät markkinoinnin yleisimmät termit ja mitä ne tarkoittavat.

B2B – Tarkoittaa myyntiä tai markkinointia, jossa yritys myy/markkinoi tuotteitaan tai palvelujaan toiselle yritykselle. Voidaan käyttää myös b-to-b/BtoB kirjoitusasua. Muodostuu sanoista business-to-business.

B2C – Muodostuu sanoista business-to-consumer ja tarkoittaa yritysten ja kuluttajien välistä kaupankäyntiä.

CPM – Cost Per Mille, eli hinta per tuhat näyttökertaa. Monet eri medioiden mainospaikat ovat hinnoiteltu tällä tavalla. Tuhannesta näytetystä mainoksesta maksetaan siis jokin tietty hinta ja siinä mainoksen klikkausten määrä ei vaikuta millään tavalla, toisin kuin PPC-mainonnassa.

CRM – Customer relationship management, eli asiakkuudenhallintajärjestelmä. Tämän työkalun avulla ylläpidät tietoja nykyisistä yrityksesi asiakkaista: yhteystiedot, ostojen määrä, ostojen arvo, mistä hän on kiinnostunut tai onko asiakas ladannut oppaitasi. CRM on yksi yleisimmistä työkaluista myynnin ja markkinoinnin parissa. CRM järjestelmään rakennetaan usein myyntiputki. Esimerkiksi HubSpot (CRM osuus on ilmainen!).

CTA – Lyhenne sanoista Call-To-Action ja se tarkoittaa kehotusta, jolla saadaan käyttäjä tekemään jokin tietty toiminto. Nämä toiminnot voivat olla tiettyjä näppäimiä nettisivuilla, kuten esimerkiksi ”lue lisää”.

Google Ads – Googlen hakusanamainonnan työkalu, jossa voi itse luoda mainoksia Googlen palveluihin. Mainokset kohdistetaan avainsanojen avulla, eli kun googlataan jokin tietty sana ja se on avainsanojen listalla, näkyy kyseinen mainos haun tuloksissa.

Google Analytics – Analytiikkatyökalu, josta näkee verkkosivun kävijätilastot. Tilastoihin kuuluu mm. sivulatausten määrä ja niiden kesto, mistä liikenne tulee ja selaajien sijainti. Google Analyticsia voi hyödyntää myös mobiilisovellusten käytön seurannassa.

Google Search Console – Palvelu, jonka avulla voi seurata, optimoida ja parantaa verkkosivujen näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa.

Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization) – Hakukoneoptimointi tarkoittaa teknisiä ja sisällöllisiä toimenpiteitä, joilla pyritään tehostamaan sivuston orgaanista näkyvyyttä hakukoneissa, nostaen sivuston sijoitusta hakutuloksissa.

Inbound-markkinointi – Tässä markkinoinnin mallissa mahdollinen asiakas hakeutuu itse yrityksen luo markkinointiviestien kautta. Tässä onkin tärkeää, että markkinoija on helposti löydettävissä, jotta asiakas löytää ongelmiinsa ratkaisut helposti. Inbound-markkinoinnin yleisimpiä keinoja ovat mm. blogit, sosiaalinen media ja uutiskirjeet.

Konversio –  Verkkosivuilla kävijä suorittaa jonkun tietyn mitattavan toimenpiteen ja näin ollen konvertoituu, eli tilaa esimerkiksi uutiskirjeen tai ostaa verkkokaupasta tuotteen.

Konversioaste – Toteutuneiden konversioiden määrä suhteessa altistukseen. Esimerkiksi kuinka suuri määrä verkkosivujen vierailijoista tilaa uutiskirjeen:

Konversioasteen laskeminen: konversioden määrä / kokonaiskävijämäärä * 100

esim. 10 tilaajaa / 100 kävijää * 100 = 10% konversioaste

Konversiopolku – Kuvattu polku, jota pitkin asiakas etenee kohti konversiota. Esimerkiksi polku voisi olla seuraava:

  1. Mainos, josta asiakas siirtyy sivustolle
  2. Sisältö sivustolla, joka vakuuttaa asiakkaan konversiota kohti
  3. Konversiopiste. Esimerkiksi uutiskirjeen tilauslomake, jossa käyttäjä rekisteröityy uutiskirjeen tilaajaksi

Liidi – Yrityksen palvelusta/tuotteesta kiinnostunut potentiaalinen asiakas, joka on jättänyt yhteydenottopyynnön tai jättänyt yhteystietonsa. Esimerkiksi uutiskirjeen tilaaja, webinaarin osallistuja tai tarjouspyynnön jättänyt.

Liidimagneetti – Yrityksen verkkosivulta löytyvä materiaali tai tarjous, minkä asiakas haluaa ja sen saamiseksi asiakkaan on jätettävä yhteystietonsa yritykselle.

Markkinoinnin automaatio – Järjestelmä, jonka avulla automatisoidaan jatkuvasti toistuvia prosesseja ja toimintoja. Pidetään yllä mahdollisten potentiaalisten asiakkaiden mielenkiintoa, jotta viestinnän ajoitus ja sisältö pystytään säätämään enemmän henkilökohtaisemmaksi.

Mitattavuus – Markkinoinnin seurantaa, jossa tutkitaan esimerkiksi mainonnan tuottamia tuloksia.

Myyntisuppilo – Toimenpiteiden sarja, jolla kuvataan mahdollisen asiakkaan polku ensimmäisestä kontaktista kaupanteon hetkeen.

Outbound-markkinointi – Markkinointimalli, jossa asiakkailta tavoitellaan konversiota. Esimerkiksi eri medioissa suoritettavat markkinointikampanjat, jossa mainosten avulla pyritään konvertoimaan kävijä liidkisi tai suoraan kaupaksi. Keskiössä yleensä on tuotteen tai palvelun ominaisuudet.

Ostajapersoona (Buyer persona) – Yrityksen määrittelemä ihanneasiakas, joka voidaan luoda esimerkiksi haastattelemalla nykyisiä asiakkaita. Kun tiedetään millainen ostajapersoona on, voidaan esimerkiksi markkinointia kohdentaa paremmin.

Pay-per-click, PPC – Yksi digitaalisen markkinoinnin muodoista, josta maksetaan vain silloin, kun joku klikkaa mainostasi esimerkiksi jollain sosiaalisen median alustalla.

Prospekti – Potentiaalinen asiakas, joka vastaa yrityksen ihanneasiakasprofiilia. Prospekteja etsitään yleensä avoimella ja julkisella datalla rikastettujen yritystietokantojen avulla.

RACE -malli – Markkinointimalli, jossa keskiössä on käyttäjä/asiakas. Mallissa pyritään tarjoamaan käyttäjille/asiakkaille oikeanlaista sisältöä oikeaan aikaan. Tavoitteena on tunnistaa asiakkaan mahdolliset haasteet ostopolulla ja tarjota niihin ratkaisuja. Muodostuu sanoista Reach, Act, Convert, Engage, eli tavoita, aktivoi, konvertoi ja sitouta.

Sisältömarkkinointi – Johdonmukaisesti luotua sisältöä, jolla pyritään saavuttamaan tietty kohderyhmä. Ylläpidetään asiakkuuksia ja pyritään luomaan uusia asiakkuuksia.

SMART -malli – Malli tavoitteiden määrittelyyn. Mallin tarkoituksena on muodostaa tavoitteita, jotka ovat saavutettavia sekä samaan aikaan mitattavia. Esimerkiksi:

Yritys X, kasvattaa uutiskirjeen tilaajien määrää 100% vuoden aikana. 

Kyseisessä esimerkiksi on määritelty:

  • Mitä tavoitellaan
  • Millä aikavälillä
  • Miten mitataan

SMART muodostuu sanoista Spesific (tarkka, yksityiskohtainen), Measurable (mitattava), Achievable (saavutettava), Relevant (relevantti) ja Time-bound (aikataulu).

Sosiaalinen myynti (social selling) – Toimintatapa myynnissä, jossa pyritään luomaan myynnillisiä mahdollisuuksia, syventämään suhdetta asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa hyödyntämällä digitaalisia kanavia.

Sähköpostimarkkinointi – Sähköpostin välityksellä tapahtuvaa markkinointia.

Sähköpostisarja – Sähköpostiviestien sarja, jolla pyritään herättämään lukijan kiinnostus ja näin ollen tavoitella esimerkiksi uusia asiakkuuksia. Ne voivat sisältää erilaisia toimintakehotuksia tai tarjouksia.

Uudelleenkohdistaminen, Uudelleenkohdistus (Retargeting) – Sivustolla jo vierailleille näytettäviä muistuttavia mainoksia.

Jaa tietoa eteenpäin

Voisit olla kiinnostunut seuraavista artikkeleista